20-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.03.2022 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (260.88 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог Уредба за изменување и дополнување на уредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазарот на топлинска енергија, начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба
2 Прашања и предлози