24-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.03.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (524.01 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки
2 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Имплементациски Протокол помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Словенија за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе и злоупотреба на деца кои се жртви на трговија со луѓе
3 Прашања и предлози 
4 Информација за итна потреба од нафта и нафтени деривати и подмирување на паричен долг за нафта кон ДПТУ „ПУЦКО ПЕТРОЛ“ увоз – извоз ДООЕЛ с.Пласница
5 Одлука за ограничување на извозот на масло од сончоглед
6 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка
7 Предлог-закон за дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка
8 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност по скратена постапка