27-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.03.2022 - 00:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (384.08 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-одлука за определување на видот на енергентите, временскиот период како и начинот на пресметка на акцизата
2 Предлог-одлука за определување на видот на добрата и временскиот период на примена на повластена даночна стапка
3 Предлог-одлука за определување на видот на добрата и временскиот период на ослободување од плаќањето на данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок