43-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.05.2022 - 16:15
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (477.73 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 ИНФОРМАЦИЈА ЗА СУДСКИ ПОСТАПКИ ПРЕД ТРУДОВ И СОЦИЈАЛЕН СУД ВО ЉУБЉАНА СТР.БР.6/21
2 Прашања и предлози
3 Кадровски прашања