50-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.06.2022 - 09:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (402.6 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација во врска со склучувањето на „Договорот за соработка помеѓу земјите од Западен Балкан од областа на меѓусебното признавање на дипломи и научни степени издадени од високообразовни институции и други овластени институции“, во рамки на Иницијативата „Отворен Балкан“
2 Записник од Петтата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 2 јуни 2022 година, Записник од Првата седница на Групата за процена, одржана на 25 мај 2022 година, Информација за проценка на ризик од настанување на кризната состојба во снабдувањето со електрична енергија и Записник од Дваесеттиот состанок на Комисијата за следење на состојбите со снабдување со електрична енергија, со Предлог-одлука (Центар за управување со кризи)