56-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.06.2022 - 13:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (415.84 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Барање за одобрување на работењето на Надзорниот и на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за склучување на Анекс 3 кон Договор солемнизиран под ОДУ бр.2125/18 од 27.12.2018 година, за продолжување на рокот за исплата на заем склучен помеѓу ЖСРМ Транспорт АД – Скопје и АД МЕПСО – Скопје