60-та седница на Влада

Седницата се одржа на: 
16.07.2022 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (496.7 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Заклучоци усвоени од Собранието на РСМ, на 81-та седница одржана на 16.7.2022 година по Информацијата за содржината на предлог Преговарачката рамка за пристапните преговори на РСМ со ЕУ, предложена од страна на Претседателството на Франција со советот на ЕУ (Собрание на Република Северна Македонија) економски систем и тековна економска политика
2 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за градење
3 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за урбанистичко планирање, по скратена постапка
4 Информација за утврдување на генерална позиција на Северна Македонија за политичкиот состанок на Меѓувладината конференција за пристапување на Северна Македонија во Европската Унија и определување на состав на државната делегација со Предлог заклучоци
5 Предлог на закон за ратификација на Протоколот кон Северноатлантскиот договор во врска со пристапувањето на Кралството Шведска
6 Предлог на закон за ратификација на Протоколот кон Северноатлантскиот договор во врска со пристапувањето на Република Финска