73-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
24.08.2022 - 14:00
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (467.29 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Одлука за задолжување на Република Северна Македонија кај Шпаркасе Банка АД Скопје по договорот за краткорочен кредит за финансирање на буџетски потреби