77-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.09.2022 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (401.04 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација во врска со измена на Тендерската документација и на Јавниот повик бр. 03/2022 за избор на вршител на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија, Јавниот повик бр.04/2022 за избор на вршител на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија и Јавниот повик бр. 05/2022 за избор на вршител на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија (Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија)