80-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.09.2022 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (405.31 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Прашања и предлози 
2 Одлука за посебни услови за трговијата на одделна стока
3 Информација за правосилност на одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметот Милевска А.бр.37805/19 и други и 7 други апликации против Северна Македонија, со Предлог-одлука