81-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.09.2022 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Прашања и предлози