87-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.10.2022 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.32 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација во врска со донесување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за квалитет на течните горива
2 Предлог-Одлука за престанување на важење на Одлуката за ограничување на извозот на одделни стоки 
3 Одлука за дополнување на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки
4 Прашања и предлози (87)