89-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.10.2022 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.42 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Одлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект
2 Прашања и предлози 
3 Информација за формирање Меѓуресорска работна група за исполнување на условите за приклучување на Република Северна Македонија во Global Entry Програмата на САД
4 Информација за потреба од потпишување на Конвенција за манипулација со спортски натпревари
5 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради реализирање на обука во блиска воздушна поддршка со воздухоплови на вооружените сили на САД на Армискиот полигон „Криволак“, со Предлог-одлука
6 Предлог на Закон за ратификација на Договорот за соработка во заштита од катастрофи во Западен Балкан
7 Предлог на Закон за ратификација на Договорот за соработка помеѓу земјите од Западен Балкан од областа на меѓусебното признавање на дипломи и научни степени издадени од високообразовни институции и други овластени институции