94-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.10.2022 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (481.87 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Одлука за измена на одлуката за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година
2 Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година
3 Прашања и предлози
4 Информација за задолжување на Акционерско друштво ГА-МА-Скопје да го потпише Договорот за интерконекција помеѓу ГА-МА АД-Скопје и Булгартрансгаз ЕАД ( ГА-МА-АД-Скопје)
5 Информација за реализација на Договорот за деловно-техничка соработка со Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД Скопје