96-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.10.2022 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (392.89 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
2 Прашања и предлози 
3 ТИМОТИ НЕОКАРТЕС ШОРТС ВТОРИ мислење
4 ИТАН МАЈКЛ ХАП мислење
5 МЕРИТ РАМОНА ХЕМПЕ мислење бара