125-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.02.2023 - 13:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (487.87 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Прашања и предлози 
2 Годишна програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија од приходите од игри на среќа и од забавните игри, со Предлог-одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри за 2023 година