144-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.04.2023 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (359.09 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОБВРСКА НА ТРГОВЦИТЕ ДА ПРИБАВУВААТ И ПРОДАВААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕН РЕДОСЛЕД / VENDIM PËR PËRCAKTIMIN E DETYRIMIT TË TREGTARËVE PËR TË FURNIZUAR DHE SHITUR LLOJE DHE SASI TË CAKTUARA TË MALLRAVE TË CAKTUARA KONSUMATORËVE SIPAS RENDITJES SI VIJON