145-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.04.2023 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (511.74 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
2 Предлог-одлука распределба на средства обезбедени во потпрограма ДА-Инвестиции во железничката инфраструктура, ставка 464-Разни трансфери во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2023 година