152-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.05.2023 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (585.36 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп– Битола) во Република Северна Македонија, по скратена постапка
2 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за урбанистичко планирање, по скратена постапка
3 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за градење
4 Прашања и предлози
5 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата “Immediate Response - 23“, со Предлог- одлука
6 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација
7 Предлог закон за изменување и дополнување на законот за работни односи по скратена постапка