157-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
31.05.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (577.97 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма ДА-Инвестиции во железничката инфраструктура, ставка 464- Разни трансфери во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2023 година
2 Информација за одржување состанок на македонско-српската Мешовита комисија за меѓународен патен транспорт на патници и стоки, 05-06 јуни 2023 година во Охрид
3 Информација за настанат дефект на сифон Макарија
4 Предлог одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „ANATOLIYAN PHOENIX 23“ во Република Турција