159-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
08.06.2023 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (610.69 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Програма за изменување на Програмата за водостопанство за 2023 година
2 Информација за одржување на третиот Преспа форум за дијалог насловен „Проширено европско семејство до 2030: (не) возможна мисија?“, 15 и 16 јуни 2023 година, Струга и потребата од меѓуресорска поделба на дополнителните трошоци и организациските обврски поврзани со одржувањето на форумот
3 Финансиски план за изменување на Финансискиот план на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2023 година
4 План за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2023 година
5 Информација за престанување на важењето на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија МАККАН ХЕЛТ ДООЕЛ - Куманово, со Предлог-одлука