191-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.10.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (463.66 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација заради давање на овластување на министерот за здравство за потпишување на Анекс за изменување и дополнување на Kолективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија и на директорите односно ВД директорите на јавните здравствени установи за потпишување на Анекси за изменување и дополнување на Поединечните колективни договори