210-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.12.2023 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (364.07 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Дополнет Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2024 година
2 Ревидирана Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2024-2028
3 Ревидирана стратегија за управување со јавниот долг за 2024- 2026 (со изгледи до 2028 година)
4 Одлука за изменување на Одлуката за изменување на максималниот износ на нето-задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2023 година