219-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.01.2024 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (224.03 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Првата од седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во Системот за управување со кризи, одржана на 11 јануари 2024 година, со Записник од Првата седница на Групата за процена, одржана на 10 јануари 2024 година, со Предлог на одлука (Предлагач: Центар за управување со кризи)
2 Предлог на Закон за вработените во јавниот сектор
3 Предлог на Закон за административни службеници
4 Прашања и предлози