8-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.02.2024 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (350.4 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Предлог-закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект МИТИЛИНЕОС когенеративна постројка Скопје и договор за стратешки инвестиционен проект „МИТИЛИНЕОС когенеративна постројка Скопје“
2 Предлог на закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект соларна електрична централа Пехчево и Договор за стратешки инвестиционен проект „Друштво за производство, трговија и услуги ХЕК СОЛАР МК ДОО Негрево Пехчево
3 Предлог-закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект AIM GREEN TECH и Договор за стратешки инвестиционен проект „ AIM GREEN TECH“
4 Предлог-закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект Соларен парк Стипион и Договор за стратешки инвестиционен проект „Соларен парк Стипион“