pres-konferencija_na_portparolite_na_vladata_na_republika_makedonija_mile_boshnjakovski_i_muamet_hodzha_screenshot_2.png