Внатрешни огласи

Наслов Рок на пријавување
Интерен оглас бр. 6 / 2019 Понеделник, Декември 16, 2019
Интерен оглас бр. 7 / 2019 Понеделник, Декември 16, 2019
Интерен оглас бр. 5 /2019 Недела, Декември 8, 2019
Интерен оглас бр. 4 / 2019 Недела, Декември 1, 2019
Интерен оглас бр. 3 /2019 Вторник, Ноември 19, 2019
Интерен оглас број 2/2019 Вторник, Јули 23, 2019
Интерен оглас бр. 1 /2019 Вторник, Мај 28, 2019
Интерен оглас број 8/2018 за унапредување на административен службеник Недела, Ноември 18, 2018
Интерен оглас број 6 / 2018 Среда, Октомври 3, 2018
Интерен оглас број 7 / 2018 Среда, Октомври 3, 2018