Националната комисија за УНЕСКО за Република Северна Македонија

Претседател на комисијата: Едмонд Адеми, министер без ресор задолжен за дијаспора

Генерален секретар на комисијата: м-р Билјана Прентоска

За членови:
1. Јани Макрадули, заменик министер за животна средина и просторно планирање
2. Владимир Лазовски, заменик министер за култура
3. Александар Бајдевски, заменик министер за информатичко општество и администрација
4. Фатон Фазлиу, шеф на Кабинет на министерот за култура
5. Светлана Гелева, Министерство за надворешни работи
6. Назиктере Сулејмани, Министерство за образование и наука
7. Ана Петровска, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно  планирање
8. Дарко Каевски, директор на Агенција за млади и спорт
9. Џеладин Ајвази, заменик национален координатор за борба против екстремизам и тероризам
10. Христијан Ѓоргиевски, советник во Канцаларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија
11. Ацо Костов, Управа за заштита на културното наследство
12. Даниела Николова, вршител на должноста директор на НУ Музеј на македонската борба 
13. Мартин Пановски, Асоцијација на архитекти на Република Северна Македонија