Вонреден инспекциски надзор над пратка со отпад (РДФ) запрена на граничниот премин Богородица помеѓу Република Северна Македонија и Грција

Се информира јавноста дека во моментов Државниот инспекторат за животна средина во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање и Царинската Управа, врши вонреден инспекциски надзор над пратка со отпад (РДФ) запрена на граничниот премин Богородица помеѓу Република Северна Македонија и Грција.

По извршениот увид на документацијата и анализа на земените примероци од страна инспекторите и царинските служби, резултатите ќе бидат споделени со јавноста.