Предлог – закон за изменување и дополнување на Законот за игри на среќа и забавни игри

Почитувани,

Министерството за финансии  подготви Предлог – закон за изменување и дополнување на Законот за игри на среќа и забавни игри.

Министерството за финансии ги  поканува граѓаните и приредувачите на игри на среќа заинтересирани за законот кој е во владина процедура, да ги достават своите коментари по истиот до Министерството за финансии.

Повеќе информации на следниот линк: http://finance.gov.mk/node/2322