Владата денеска ќе ја одржи 8-мата седница

Владата на Република Северна Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна, 8-ма седница, со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

Календар Влада: 
Sunday, October 4, 2020 - 18:00 to Monday, October 5, 2020 - 17:45