Прес-конференција на Инспекциски совет

На 03.02.2021 (среда) во 13:30 часот, прес-конференција ќе одржи претседателката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска-Грашкоска.

Календар Влада: 
Wednesday, February 3, 2021 - 13:30 to 14:30