Прес-конференција на Инспекциски совет

На 14.04.2021 година (среда) во 14:30 часот, прес-конференција ќе одржи претседателката на Инспекцискиот совет Магдалена Филиповска-Грашкоска.

Календар Влада: 
Wednesday, April 14, 2021 - 14:30 to 15:30