Редовна 19-та Владина седница

Владата на Република Северна Македонија, денеска 2.3.2022 година (среда) ќе ја одржи редовната 19-та седница, на која согласно своите надлежности ќе разгледува повеќе точки од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

Според предложениот дневен ред, меѓу другото, на денешната седница ќе се разгледува и Информацијата за задолженијата за надлежните институции по мерките и активностите од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025.

За разгледување, најавена е и Националната стратегија за интегрирано гранично управување 2021-2025, со Акциски план за нејзина имплементација.

За заклучоците и одлуките од денешната владина седница, која ќе започне во 11:00 часот, јавноста ќе биде информирана со соопштение, веднаш по нејзиното завршување.

Календар Влада: 
Wednesday, March 2, 2022 - 11:00 to 12:00