Владата ќе ја одржи 63-та седница

На 20.7.2022 година (среда) ќе се одржи 63-та седница на Владата на Република Северна Македонија.

По одржувањето на седницата, којашто е предвидено да започне во 12:30 часот, јавноста ќе биде информирана со соопштение.

Календар Влада: 
Wednesday, July 20, 2022 - 12:30 to 13:30