Министрите од регионот цврсто решени во чекорите за унапредување на квалитетот на живот на Ромите

На четвртиот министерски состанок позитивните пракси од земјите претставнички ги истакнаа, министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска, заменик министерката за здравство и социјална заштита во Албанија, Денада Сефери, министерот за човекови права и бегалци во Босна и Херцеговина, Севлид Хуртиќ, третата вицепремиерка за малцински прашања и Човечки права на Косово, Емилија Реџепи, министерот за човекови и малцински права во Црна Гора, Фатмир Ѓека и министерот за човекови и малцински права и социјален дијалог на Србија, Томислав Жигманов.

„Во рамките на Министерството за труд и социјална политика, функционира и Одделението за имплементација на Стратегијата и Декадата на Ромите кое дава административна и техничка поддршка за работите и задачите што се однесуваат на имплементација, информирање и прибирање на податоци за спроведувањето на Стратегијата за инклузија на Ромите 2022-2030 . Како министерство сме задолжени за креирање на јавните политики поврзани со намалувањето на невработеноста како Оперативниот План за вработување и спроведувањето на НАП за вработување на Ромите“ изјави Тренчевска.

Таа се осврна на сите достигнувања на Владата во однос на прашањето за интеграција на Ромите во сите општествени жени. Министерката посочи на активните мерки за вработување во последните неколку години, Гаранцијата за млади, регионалниот проект за имплементација на стратегиите за миграција и реинтеграција на повратниците особено на локално ниво во земјите од Западен Балкан финансиран од Европската Унија.

Заменик министерката за здравство и социјална заштита во Албанија, Денада Сефери се насочи кон еднаквите можности на сите граѓани во едно општество.

„Истакнувам дека наш приоритет е малцинствата Роми и Египќани да имаат корист од еднакви права и пристап до услуги кои директно влијаат на нивното зајакнување, вклучување и учеството. Се обврзуваме дека сите наши политики и програми ќе ги земат предвид ромската и египетската заедница заедно со партнерите и самата ромска/египетска заедница “ истакна Сефери.

Министерот Хуртиќ ги објасни заложбите на Босна и Херцеговина од изминатиот период.

„ Во последните 14 години од буџетот на Босна и Херцеговина и другите нивоа на власт, вклучително донаторски средства беа издвоени повеќе од 26 милиони евра за подобрување на состојбата на Ромите. Министерството за човекови права и бегалци на Босна и Херцеговина, со кое раководам, е многу активно работи на ова прашање. Така, неодамна објавивме јавен повик за доделување грант средства за 2023 година и за: домување за Роми во вредност од околу 420.000 евра, вработување на Роми во износ од 100.000 евра, здравствена заштита за Роми во износ од 150.000 евра, Образование на Ромите во износ од 20.000 евра и националните малцинства во износ од околу 50.000 евра“ рече Хуртиќ.

„За мене е важно да обезбедиме услови за сите граѓани во државите, да имаат исти можности. Ние сме различни ама треба да се поддржуваме бидејќи тоа е нашето богатство“ изјави Реџепи.

Таа се задржа на мислата за креирање на општества каде сите ќе можат да го исполнат својот целосен потенцијал.

Во претходниот период, Црна Гора, со помош на европските партнери и невладините организации кои работат во Црна Гора, го подобри животот на ромското население, го намали социјалниот јаз во црногорското општество, обезбеди подобар пристап до правата и нивно остварување, со што се создаде поизвесна перспектива и амбиент за подобрување на квалитетот на нивниот живот во нашата земја, најави министерот Ѓека на четвртиот министерски состанок одржан во Скопје.

„Нашата безрезервна посветеност на европскиот пат, водена од заедничките вредности, е најдобра потврда за нашата искрена намера континуирано да ја подобруваме положбата на човековите права на сите наши граѓани, без разлика на нивните особености. Убеден сум дека со заеднички напори можеме да ја подобриме положбата на припадниците на ромското и египетското население, да им го олесниме пристапот до здравствениот и образовниот систем, пазарот на трудот во согласност со целите на Познанската декларација“, соопшти Ѓека.

„Чест и задоволство ми е да бидам присутен на четвртиот министерски состанок за интеграција на Ромите - Декларација на партнерите од Западен Балкан за интеграција на Ромите/Жените во процесот на проширување на Европската унија, декларација која ги потврди нашите претходни определби, но и беше нов поттик за политиките на социјална инклузија на Ромките и Ромките понатаму развиваме и уште попосветено го реализираме. Ова го правиме затоа што Србија ја гледаме како земја на еднакви граѓани, каде што е постигната социјална правда и чии граѓани се задоволни. Владата на Република Србија води одговорна политика во сите сектори на општеството. Република Србија ги препознава тешкотиите и проблемите со кои се соочуваат граѓаните на ромската популација. Таа е свесна и за одговорноста и клучната улога на државата во креирањето и управувањето со јавните политики во областа на социјалната вклученост на Ромките и Ромките. Се разбира, овие политики не постојат без партнерство со оние кои се директно засегнати - институциите и организациите на самата ромска заедница“, посочи Жигманов.