Премиерот Џафери на 60. Минхенска конференција за безбедност / Kryeministri Xhaferi në Konferencën e 60-të të Sigurisë të Mynihut

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери, од утре (16-ти февруари), учествува на 60. Минхенска безбедносна конференција, која се одржува во Минхен, до 18 февруари 2024 година.

За време на тридневната конференција, премиерот Џафери ќе присуствува на повеќе централни и придружни настани, а ќе оствари и повеќе билатерални средби.

Фокусот на овогодинешната Минхенска безбедносна конференција е на улогата на Европа во безбедноста и одбраната, и во таа насока, на значењето на проширувањето на ЕУ, а во контекст на ситуацијата во Украина и случувањата на Блискиот Исток.

Премиерот Џафери, за овие и за други актуелни прашања од значење за Република Северна Македонија и за регионот, ќе разговара и на предвидените билатерални средби со претставници на високо политичко ниво од Европа, регионот и светот.

Минхенската безбедносна конференција, се фокусира како на традиционалната национална или воена безбедност, така и на економските, еколошките, трансатлантските и човечките димензии на безбедноста. 

Се очекува и годинава на Минхенската безбедносна конференција, преку дебатите на панелите да се адресираат можните решенија за најитните безбедносни предизвици во светот. 


Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, nga nesër (16.2)  merr pjesë në Konferencën e 60-të të Sigurisë të Mynihut, e cila mbahet në Mynih deri më 18 shkurt të vitit 2024.

Gjatë Konferencës treditore, Kryeministri Xhaferi do të merr pjesë në disa ngjarje qendrore dhe shoqëruese, si dhe do të zhvillojë disa takime dypalëshe.

Fokusi i Konferencës së Sigurisë të Mynihut të këtij viti është në rolin e Evropës në siguri dhe mbrojtje dhe në këtë drejtim, të rëndësisë së zgjerimit të BE-së, në kontekstin e situatës në Ukrainë dhe zhvillimeve në Lindjen e Mesme.

Kryeministri Xhaferi, për këto dhe çështje të tjera aktuale me rëndësi për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe rajonin, do të diskutojë edhe në takimet e parashikuara dypalëshe me përfaqësues të lartë politikë nga Evropa, rajoni dhe bota.

Konferenca e Sigurisë të Mynihut fokusohet në sigurinë tradicionale nacionale ose ushtarake, si dhe në dimensionet ekonomike,  mjedisore, transatlantike dhe njerëzore të sigurisë.

Pritet që edhe këtë vit në Konferencën e Sigurisë të Mynihut, përmes debateve në panel të adresohen zgjidhjet e mundshme për sfidat më urgjente të sigurisë në botë. 

Календар Влада: 
Friday, February 16, 2024 - 00:00 to Sunday, February 18, 2024 - 23:45