Јавен повик 11/2023-Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
29.02.2024

 Јавен повик 11/2023 - Одлука и кратки биографии - Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта

Пропратни документи: