ПВРСМ Џафери на одбележување на „Денот на учителот“ / KQRMV Xhaferi në shënimin e „Ditës së mësuesit”

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери, на 07.03.2024 година (четврток) во 10:00 часот, ќе присуствува и ќе се обрати на одбележувањето на „Денот на учителот“ во ОУ „Форина“, во село Форино, Гостивар.

Линк до локација

Потоа, премиерот Џафери, во 14:00 часот, ќе присуствува и ќе се обрати на Свечената академија по повод одбележувањето на „Денот на учителот“ на Универзитетот во Тетово.

Линк до локација    


Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, më 07.03.2024 (e enjte), në ora 10:00, do të marrë pjesë dhe do të drejtohet me rastin e shënimit të „Ditës së mësuesit" në SH.F "Forina", në Fshatin Forinë, Gostivar.

Link deri te vendndodhja

Më pas, Kryeministri Xhaferi, në ora 14:00, do të marrë pjesë dhe do të drejtohet në Akademinë solemne me rastin e shënimit të "Ditës së mësuesit" në Universitetin e Tetovës.

Link deri te vendndodhja
 

Календар Влада: 
Thursday, March 7, 2024 - 10:00 to 15:00