Премиерот Џафери во посета на Општина Боговиње / Kryeministri Xhaferi në vizitë në Komunën e Bogovinës

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери, на 18.03.2024 година (понеделник), ќе ја посети Општина Боговиње.

Премиерот Џафери во 13:30 часот ќе присуствува на увид во градежни активности на канализациска мрежа во Боговиње.

Локација

Во 14:00 часот премиерот Џафери ќе присуствува на увид на патот во Палчиште, каде што после увидот се предвидени изјави за медиуми.

Лоакција   


Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, më datë 18.03.2024 (e hënë) do të vizitojë Komunën e Bogovinës.

Në ora 13:30, Kryeministri Xhaferi do të marrë pjesë në inspektimin e aktiviteteve ndërtimore te rrjeti i kanalizimit në Bogovinë.

Vendndodhja

Në ora 14:00, Kryeministri Xhaferi do të marrë pjesë në inspektimin e rrugës në Pallçishtë, ku pas inspektimit janë planifikuar deklarata për media.

Vendndodhja

Календар Влада: 
Monday, March 18, 2024 - 13:30 to 14:30