ПВРСМ Џафери во посета на Теарце / KQRMV Xhaferi në vizitë në Tearcë

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери на 25.03.2024 година ќе го посети населеното место Теарце.

Во 13:00 часот премиерот Џафери ќе ја посети Општина Теарце.

Линк до локацијата

Потоа, во 13:30 часот премиерот Џафери ќе го посети Основното општинско училиште „Асдрени“, село Глоѓи. 

Линк до локацијата

И во 14:00 часот, претседателот на Владата, Џафери ќе направи увид на патот во село Глоѓи каде и ќе даде изјава.

Линк до локацијата 


Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, më 25 mars 2024 do të vizitojë vendbanimin Tearcë.

Në ora 13:00 Kryeministri Xhaferi do të vizitojë Komunën e Tearcës.

Link deri te vendndodhja

Më pas, në ora 13:30, Kryeministri Xhaferi do të vizitojë Shkollën Fillore Komunale “Asdreni”, fshati Glogjë.

Link deri te vendndodhja

Në ora 14:00, Kryetari i Qeverisë, Xhaferi, pas inspektimit të rrugës në fshatin Glogjë, do të japë deklaratë.

Link deri te vendndodhja
 

Календар Влада: 
Monday, March 25, 2024 - 13:00 to 14:30