26-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
23.03.2020 - 17:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (368.03 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори за 22.3.2020 година, со сумарен извештај (преземени и планирани активности)
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори за 23.3.2020 година, со сумарен извештај (преземени и планирани активности)
1 Записник од Седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 22 март 2020 година
2 Записник од Осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 23 март 2020 година
3 Предлог-одлуки за давање согласност на решенија за отстапување на одземени предмети (разна стока) во кривична и прекршочна постапка
4 Предлог-уредба со законска сила за примената на Законот за стечај за време на вонредна состојба
5 Предлог-oдлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за одредени стоки - потрошен медицински материјал
6 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за oпределување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало
7 Предлог-уредба со законска сила за измена на Законот за облигационите односи
8 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за општа управна постапка за време на вонредна состојба
9 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба
10 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба
11 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба
12 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба
13 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба