28-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.03.2020 - 15:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (257.96 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Десеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 25 март 2020 година
2 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба
3 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба
4 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба
5 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба
6 Предлог-уредба со законска сила за начинот на промена на договорни услови на кредитни изложености кај банките и штедилниците
7 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба
8 Предлог-уредба со законска сила за запирање на примената на Законот за извршување
9 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба
10 Информација за подготовка на Шеснаесеттиот состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој ќе се одржи на 26ти март 2020, во Скопје
11 Прашања и предлози /28/
12 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки
13 Информација во врска со процесот на доставување концепт за идеа за проект до глобалниот Зaеднички фонд за Целите за одржлив развој при Обединетите Нации