36-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.04.2020 - 11:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (389.57 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Дваесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 6 април 2020 година
2 Информација за потреба од донесување на Одлука за реализација на предложено решение за поврат на двојно платена акциза од страна на ЈСП - Скопје, со Предлог-одлука
3 Предлог-уредба со законска сила за ограничување на правото на исплата на надоместоци за претседателите и членовите на управни и надзорни одбори во јавните установи, јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост за време на вонредна состојба
4 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за здравственото осигурување за време на вонредна состојба
5 Прашања и предлози /36/
6 Барање за усвојување на Предлог- мислења и Информација за преземените антикризни економски мерки поврзани со тековната ситуација во М-НАВ АД Скопје, согласно со заклучоците во Нацрт записникот од 32-та седница на Владата на РСМ, одржана на 31.03.2020 година, точка 16. втор сет економски мерки за справување со COVID-19 кризата
7 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19