64-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.06.2020 - 15:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (373.13 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  
1 Информација во врска со Програмата за субвенции за кофинансирање на настани за 2020 година
2 Записник од Седумдесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 10 јуни 2020 година
3 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година
4 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба
5 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба
6 Информација за ставање во функција на веб-страница за електронски донации solidarnost.gov.mk
7 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за за прашања поврзани со изборниот процес
8 Предлог - уредба со законска сила за начин на користење на радиофреквенциски опсези за време на вонредна состојба
9 Предлог - уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните уметници за време на вонредна состојба
10 Кадровски прашања /64/
11 Прашања и предлози /64/
12 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за комунални такси за време на вонредна состојба
13 Предлог - уредба со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработените во медиумите
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130