121-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.11.2021 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (312.31 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Педесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 22 ноември 2021 година
2 Информација во врска со задолженија предвидени во точка 5 и точка 6 од Заклучокот на Влада на Република Северна Македонија, по точка 37 од Извадокот на Нацрт записникот од 118 седница на Влада на Република Северна Македонија, одржана на 9-ти ноември 2021 година со бр.40-11328/1, заведена со арх.бр.03-5394/2 од 22.11.2021
3 Кадровски прашања
4 Прашања и предлози 
5 Информација со План за транспорт на повредените лица и телата на починатите во сообраќајната несреќата на автобус на Беса-Транс на 23.11.2021 год. во Бугарија