124-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.12.2021 - 10:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (485.22 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Дополнет Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година
2 Ревидирана Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2022-2024 (со изгледи до 2026)
3 РЕВИДИРАНА СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИОТ ДОЛГ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2022-2024
4 Предлог - одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите
5 Прашања и предлози
6 Одлука за определување на највисоки цени на основни прехранбени производи во трговијата на големо и трговијата на мало/ Vendimi për përcaktimin e çmimeve më të larta të produkteve themelore ushqimore në tregtinë me shumicë dhe tregtinë me pakicë.