114-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.12.2022 - 14:30
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација со Предлог-Одлука за одобрување на средства од Буџетот на РСМ за реконструкција на спортска сала Јанчица во општина Кичево, реконструкција на спортска сала Партизан во општина Чаир и изградба на затворен училишен базен во општина Чаир
2 Прашања и предлози