82-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
31.07.2018 - 12:15
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (998.58 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов  
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција  
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ  
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО  
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор  
1

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за градежништво,производство, трговија и услуги БОСУТ ДОО Куманово ул.НАРОДНА РЕВОЛУЦИЈА бр.350-Пчински /пат КУМАНОВО, КУМАНОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
2

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за преработка,производство,трговија и услуги БАБАМ ФУД увоз-извоз ДООЕЛ Битола ул.БЛАГОЈЧЕ СИЛЈАНОВСКИ бр.29/46 БИТОЛА, БИТОЛА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
3

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство,трговија и услуги ДАДО ХИТ 2015 ДОО Штип ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.34 ШТИП, ШТИП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
4

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани ул.УНГАРСКА бр.9 КОЧАНИ, КОЧАНИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
5

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство на делови и прибор за моторни возила РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДООЕЛ Кочани ул.ТОДОСИЈА ПАУНОВ бр.32 КОЧАНИ, КОЧАНИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
6

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и трговија ВПТЕКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден ул.10 бр.63 КАДИНО, ИЛИНДЕН, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
7

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за угостителство ЈАЈА ИНДУСТРИ ДООЕЛ Штип ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр.3 ШТИП, ШТИП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
8

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Трговско друштво за производство, трговија и услуги РИМЕС МС ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје ул.1632 бр.40 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
9

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за трговија и услуги ЕЛИТТЕ СОФА ДОО Скопје ул.КАЧАНИЧКИ ПАТ ББ-Индустриск/зона ВИЗБЕГОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
10

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги АС ФРУТ ГРУП увоз-извоз ДОО Скопје ул.БРАЌА ГАЛЕВИ бр.6Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
11

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на и нвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО Велес ул.РАШТАНСКИ ПАТ бр.1 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
12

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за градежништво услуги производство и трговија МН-ПЛАКА ДООЕЛ увоз-извоз с.Радолишта Струга ул.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ РАДОЛИШТА, СТРУГА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
13

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство,трговија и услуги ТОТАЛ ПРИНТ ДООЕЛ Струмица ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр.27 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
14

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство,трговија и услуги БЕЛ БОР ЕЏО увоз-извоз ДООЕЛ с.Дебреште,Долнени ул.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ДЕБРЕШТЕ, ДОЛНЕНИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
15

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Трговско друштво за услуги во печатењето ДАНД АРТ ДООЕЛ Битола ул.ЃУРО ЃАКОВИЌ ББ БИТОЛА, БИТОЛА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
16

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги МАМ ПРОМ ДОО увоз-извоз с.Раброво Валандово ул.ИНДУСТРИСКА ЗОНА бр.28 РАБРОВО, ВАЛАНДОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
17

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство,трговија и услуги МАЈ ФЕШН ДООЕЛ Кочани ул.ЈАНЕ САНДАНСКИ бр.49 КОЧАНИ, КОЧАНИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
18

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за графички услуги и промет ПРО СОЛУШН ДООЕЛ Скопје ул.БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ бр.16 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
19

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство трговија и услуги СТАРА ФУРНА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп ул.СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр.8 ПРИЛЕП, ПРИЛЕП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
20

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Трговско друштво за вработување на инвалидни лица - Заштитно друштво, производство, трговија и услуги АЛПИН-КОМ ДОО извоз-увоз Делчево ул. Вера Јоциќ 8, Делчево, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
21

Информација за Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции Друштво за производство трговија и услуги САЛСА ДОО увоз извоз Куманово ул.ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ бр.13 КУМАНОВО, КУМАНОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
22

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и трговија ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ ДОО Скопје ул.1550 бр.52 СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
23

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Трговско друштво за вработување на инвалидни лица,заштитно друштво за производство,трговија и услуги ПРИМА ВИСТА ДООЕЛ Виница ул.ИНДУСТРИСКА ББ ВИНИЦА, ВИНИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
24

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и трговија ДОЈРАН СТИЛ ДООЕЛ с.Николиќ Дојран ул.1 НИКОЛИЌ, ДОЈРАН, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
25

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги НТК МАКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул.НИКШИЧКА бр.26 КУМАНОВО, КУМАНОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
26

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Виница ул.ИЛИНДЕНСКА ББ ВИНИЦА, ВИНИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
27

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство услуги ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид ул.15-ТИ КОРПУС бр.89 ОХРИД, ОХРИД, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
28

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство,трговија и услуги КЕТРИН ДООЕЛ Кочани ул.БЕЛ КАМЕН бр.37 КОЧАНИ, КОЧАНИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
29

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, сточарство, превоз, угостителство, трговија и услуги КОЖАРА МЕНД експорт-импорт ДООЕЛ Куманово ул.11-ТИ НОЕМВРИ бр.282 КУМАНОВО, КУМАНОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
30

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги КЕНТАУР-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул.516 бр.1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
31

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ХАРТЕК ДОО увоз-извоз Струмица ул.МЛАДИНСКА бр.201/2 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
32

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за графичко печатарска дејност,трговија и услуги ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО експорт-импорт Скопје ул.1550 бр.32А СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
33

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство на текстил и текстилни производи,трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз Прилеп ДОО ул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.1г/13 ПРИЛЕП, ПРИЛЕП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
34

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот зафинансиска поддршка на инвестиции–Дрвно индустриски комбинат ФАГУСДООЕЛ Пехчево ул.ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО, ПЕХЧЕВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
35

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, услуги и трговија АПИТЕКС ДООЕЛ Виница ул.ПАРТИЗАНСКА бр.5 ВИНИЦА, ВИНИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
36

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот зафинансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство на фармацевтски производи и трговија СА ИНФИНИТИ ЕУРОПЕ ДООЕЛ Скопје ул.ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА бр.13 СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
37

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија иуслуги Н-А ПРОМЕТ ДОО ,Гостивар ул.ИЛИНДЕНСКА бр.186 ГОСТИВАР, ГОСТИВАР, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
38

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство,трговија и услуги ПРИНТ СОЛУШН ДООЕЛ увоз извоз Битола ул.ПРИЛЕПСКА бр.90а БИТОЛА, БИТОЛА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
39

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и угостителство АЛЕКС-3 ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ул.КРИЖЕВСКА бр.19 КОЧАНИ, КОЧАНИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
40

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за графичка дејност, трговија и услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје ул.РАЈКО ЖИНЗИФОВ бр.50 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
41

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за конфекција на облека, увоз-извоз, трговско застапување во земјата и во странство ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје ул.ХРИСТО ТАТАРЧЕВ бр.69 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА, КИСЕЛА ВОДА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
42

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство,транспорт, трговија и услуги УНИФРИГО ДОО експорт-импорт с.Боговиње-Боговиње ул.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ БОГОВИЊЕ, БОГОВИЊЕ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
43

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство,трговија, услуги и превоз БОДАН ДОО увоз-извоз Куманово ул.Г.ЦВЕТКОВСКИ бр.66 КУМАНОВО, КУМАНОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
44

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги ММЦ ПРОГРЕС ДОО Делчево ул.БУЛЕВАР МАКЕДОНИЈА ББ ДЕЛЧЕВО, ДЕЛЧЕВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
45

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и трговија ПОФИКС ДОО Тетово ул.ДЕРЕБОЈ ББ ТЕТОВО, ТЕТОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
46

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул.КОЗЛЕ бр.188 СКОПЈЕ -КАРПОШ, КАРПОШ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
47

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство трговија и услуги ТРИТЕКС ТРЕЈД Наумоски Радко и др. ДОО увоз-извоз Прилеп ул.ТРАЈКО НИКОЛОСКИ бр.5 ПРИЛЕП, ПРИЛЕП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
48

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт Велес ул.БЛАГОЈ НЕЧЕВ бр.49 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
49

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и промет КИМ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино ул.ТУРИСТИЧКА бр.5 НЕГОТИНО, НЕГОТИНО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
50

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица ЛИОН ДОО Свети Николе ул.РЕГИОНАЛЕН ПАТ R-105 СВЕТИ НИКОЛЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
51

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги МАВРОВО Ј-Т ДОО увоз-извоз Скопје ул.БУЛЕВАР АСНОМ бр.4-1/6 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
52

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и меѓународен транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп ул.НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА бр.209-а ПРИЛЕП, ПРИЛЕП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
53

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги АЛБАТРОС ДОО Штип ул.ЖЕЛЕЗНИЧКА бр.21 ШТИП, ШТИП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
54

Информација за склучување Договор за доделување финансиска подршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип ул.МАКЕДОНСКИ РЕВОЛУЦИОНЕРИ бр.50 ПРОБИШТИП, ПРОБИШТИП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
55

Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршака согласно Законот за финансиска поддршка на ивестиции - Мултитекс Битола, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
56

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица ул.КИРИЛ ТРЕНЧЕВ бр.3 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
57

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за трговија на големо и мало ДМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул.ИВАН МИЛУТИНОВИЌ бр.9 БИТОЛА,БИТОЛА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
58

Информација за склучување Договор за доделување финансиска подршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги ДАНИЕЛ РУЦХТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.1550 бр.43 СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
59

Информација за склучување Договор за доделување финансиска подршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги МЕГАТЕХНА ДООЕЛ Скопје ул.РОМАНИЈА бр.24 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
60

Информација за склучување Договор за доделување финансиска подршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, промет и услуги ЛАМИНАТИ КОМ ДОО Прилеп ул.МОША ПИЈАДЕ ББ ПРИЛЕП, ПРИЛЕП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
61

Информација за склучување Договор за доделување финансиска подршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и трговија РАДЕ КОНЧАР-ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ-ТЕП ДООЕЛ Скопје ул.БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА бр.52 СКОПЈЕ -АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
62

Информација за склучување Договор за доделување финансиска подршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и транспорт ФРИГОТЕХНИКА 2000 ДООЕЛ увоз-извоз с.Боговиње, Боговиње,ул.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БОГОВИЊЕ, БОГОВИЊЕ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
63

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, услуги и трговија МЕТАЛ КОП ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола ул.МИХАИЛ АПОСТОЛСКИ-ДОНЧО бр.19/1 БИТОЛА, БИТОЛА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
64

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, промет и услуги ГАЛАТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул.ЈНА бр.18 КУМАНОВО, КУМАНОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
65

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за трговија, производство и услуги ЛУКАМИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп ул.БЕОГРАДСКА бр.40 ПРИЛЕП, ПРИЛЕП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
66

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ХИТ 73 ДОО увоз-извоз с.Камењане, Боговиње ул.101 бр.3 КАМЕЊАНЕ, БОГОВИЊЕ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
67

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Трговско друштво за производство трговија и услуги МИТРОТЕК увоз-извоз Охрид ДООЕЛ ул.15-ТИ КОРПУС бр.13Б ОХРИД, ОХРИД, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
68

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Модна конфекција ЛИНЕА ПРИМА ДООЕЛ Штип ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.34 ШТИП, ШТИП, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
69

Информација за склучување Договор за доделување финансиска пофдршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство трговија и услуги СОКО Горица ДООЕЛ Скопје ул.СЛАВКА ДИНКОВА бр.67 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА, КИСЕЛА ВОДА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
70

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и промет УКА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Сарај ул.1 бр.192 ЉУБИН, САРАЈ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
71

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво со ограничена одговорност за конфекциски услуги на Венка Никева СА-ЕЛ Охрид ДООЕЛ ул.КЛЕНОЕЦ бр.86 ОХРИД, ОХРИД, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
72

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство,трговија и услуги АЛ-МАК увоз-извоз ДОО Струмица ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр.41 Н СТРУМИЦА, СТРУМИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
73

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, градежништво, услуги и трговија на големо и мало Икмет Џамбази ЛИНДИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево ул.МАРШАЛ ТИТО бр.38А КИЧЕВО, КИЧЕВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
74

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и трговија АЛЕКСАНДАР-98 увоз-извоз Александар ДООЕЛ Кочани ул.КРИЖЕВСКА бр.19 КОЧАНИ, КОЧАНИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
75

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Мешовито друштво за производство на сладолед, трговија на големо и мало, превоз, услуги ЦЕРМАТ увоз-извоз ДОО Битола ул.НОВАЧКИ ПАТ ББ БИТОЛА, БИТОЛА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
76

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и трговија ИВОНА-П ДООЕЛ Василево ул.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр.380-Вон /Градошорци ВАСИЛЕВО, ВАСИЛЕВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
77

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци ул.ИНДУСТРИСКА бр.2 КАВАДАРЦИ, КАВАДАРЦИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
78

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги НУРО-КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт с.Камењане, Боговиње ул.101 бр.66 КАМЕЊАНЕ, БОГОВИЊЕ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
79

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за трговија на големо и мало МЕБЕЛ ВИ Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница ул.МАРКСОВА бр.22 ВИНИЦА, ВИНИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
80

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–МЗТ ПУМПИ АД -Скопје, производство и монтажа на пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема Скопје ул.ПЕРО НАКОВ бр.126 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
81

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Акционерско друштво за производство на санитетски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција АЛКАЛОИД Берово ул.МАРШАЛ ТИТО бр.5 БЕРОВО, БЕРОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
82

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ББ СТРУМИЦА, СТРУМИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
83

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, услуги и трговија МЕТАЛПРОМЕТ Цветан ДОО Радовиш ул.22-РИ ОКТОМВРИ бр.76 РАДОВИШ, РАДОВИШ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
84

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Акционерско друштво за производство на конфекциски производи МОДА Свети Николе ул.МАРШАЛ ТИТО бр.79 СВЕТИ НИКОЛЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
85

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје ул.516 бр.10 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
86

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги СОЛИД-ПЛАСТ ДОО експорт-импорт Тетово ул.НАС. ДРЕНОВЕЦ бр.133 ТЕТОВО, ТЕТОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
87

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство трговија и услуги МИ КОМЕРЦ 2000 Златко ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци ул.ЗАПАДЕН БУЛЕВАР бб КАВАДАРЦИ, КАВАДАРЦИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
88

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за трговија транспорт и туризам РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ с.Градец,Неготино Полошко ГРАДЕЦ, НЕГОТИНО - ПОЛОШКО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
89

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе ул.ЖЕЛЕЗНИЧКА бр.164 СВЕТИ НИКОЛЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
90

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво модна конфекција ДАНИТЕКС ДОО Кочани ул.УНГАРСКА бр.4 КОЧАНИ, КОЧАНИ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
91

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје ул.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.12 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
92

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Деловен систем АДИНГ АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и инженеринг работи Скопје ул.НОВОСЕЛСКИ ПАТ бр.11 (1409) СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
93

Информација за склучување Договор за доделување финансиска подршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Трговско друштво за производство на композитни електроизолациони материјали ЕУРОПРОФИЛ АД с.Алданци Крушево АЛДАНЦИ, КРУШЕВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
94

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, услуги и трговија ДЕНТИНА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бр.9 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
95

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје ул.ПЕРО НАКОВ бр.21 СКОПЈЕ -ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
96

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Трговско друштво за производство и трговија САРА-КОЛАНТ Вили ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.ФИНСКА бр.216 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
97

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство трговија и услуги БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје ул.СКУПИ 20 бр.41 СКОПЈЕ -КАРПОШ, КАРПОШ, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
98

Информација во врска со склучување Договор за доделување финансиска подршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство и трговија ХАЈ-ТЕЧ КОРПОРАЦИЈА ДОО експорт-импорт с.Орешани Зелениково ул.5 бр.10 ОРЕШАНИ, ЗЕЛЕНИКОВО, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
99

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Друштво за производство, трговија и услуги МАЈАМИ ДОО Идризово - Скопје ул.1 бр.101 ИДРИЗОВО, ГАЗИ БАБА, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
100

Информација за склучување на договор за доделување на финансиска поддршка согласно законот за финансиска поддршка на инвестиции - ТЕТЕКСЈАРН ЛИМИТЕД ДООЕЛ Тетово, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
101

Информација за склучување на договор за доделување на финансиска поддршка согласно законот за финансиска поддршка на инвестиции - ПЕКАБЕСКО АД Илинден, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
102

Информација за склучување на договор за доделување на финансиска поддршка согласно законот за финансиска поддршка на инвестиции - ОСУМНАЕСКА ЛОГОСТИК, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
103

Информација за склучување на договор за доделување на финансиска поддршка согласно законот за финансиска поддршка на инвестиции - ОСУМНАЕСКА ЛОГОСТИК, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
104

Информација за склучување Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции–Заштитно друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз Томислав Балабан ПРИМАРИУС Охрид ДОО ул.ДАМЕ ГРУЕВ бр.20 ОХРИД, ОХРИД, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
105

Информација за склучување на Договор за доделување финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ДУКИ ДАСО експорт-импорт ДООЕЛ Неготино, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
106

Инфорамација за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - СОНЦЕ-ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
107

Информација за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции - АГРОМА ДООЕЛ Струмица, со Предлог-одлука за давање на согласност

 
108

Информација со Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на најмалку 70 % од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела

 
109

Предлог-одлука за давање согласност на Ценовник за огревно и техничко дрво и производи од шума и други користења во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „ЈАСЕН“ –Скопје

 
110

Информација за потребата од потпишување на Анекс бр.5 на Договорот бр.09-24859/1 потпишан на 2.7.2018 година, за Надзор над изградба на нова автопатска делница Демир Капија - Смоквица, како дел од Пан - Европскиот Коридор 10

 
111

Предлог-одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје

 
112

Предлог-одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје

 
113

Годишен извештај за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година

 
114

Информација за потпишување на Договор помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Србија од областа на безбедност на храната и ветеринарството и Договор помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Србија од областа на безбедност на храната

 
115

Информација за одобрување на склучување Анекс за промена на динамика на реализација и плаќање на обврските од склучениот Договор за изградба на затворен пливачки базен во општина Охрид

 
116

Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерско друштво во државна сопственост „Македонска Информативна Агенција-МИА“- Скопје

 
117

Предлог-одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи

 
118

Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност

 
119

Информација за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на општина Штип, со Предлог-одлука

 
120

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на КПУ Затвор Скопје

 
121

Предлог-одлука за утврдување на вишокот на средства од акумулираната добивка на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о Скопје и уплата во Буџетот на Република Македонија и Предлог- oдлука за обезбедување на средства за финансиска поддршка и развој за вршење на дејност на Јавно претпријатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“

 
122

Потреба за определување на место за времено депонирање на комунален отпад во Општина Кичево

 
123

Потреба за определување на место за времено депонирање на комунален отпад во Општина Кичево

 
124

Предлог - закон за престанување на важењето на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на проектот ХЕ Бошков мост кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и АД ЕЛЕМ

 
125

Предлог - закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за финансирање на Проектот за изградба и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и регионалната клиничка болница во Штип

 
126

Предлог - закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот

 
127

Предлог - закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на социјалните услуги

 
128

Предлог - закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на социјалните услуги

 
129

Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите “Ширината“ с.Лаки, општина Виница, “Жван“ општина Демир Хисар и “Мерите“ општина Штип, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр.44-3104/1 од 12.06.2018 (“Службен весник на Република Македонија“ бр.111/18), со Предлог – решение

 
130

Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - глина на локалитетот “с.Раборци“ општина Струмица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – глина на локалитетот “с.Раборци“ општина Струмица бр.44-4871/1 од 05.06.2018 (“Службен весник на Република Македонија“ бр.109/18), со Предлог – решение

 
131

Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Десарет – Охрид. со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти

 
132

Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Мирор – Петровец, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти

 
133

Информација со предлог одлука за усвојување на Деловникот за работа на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

 
134

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште земјиште за изработка на Локална урбаниситичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Пирок-вон г.р., општина Боговиње со Предлог-одлука

 
135

Информација во врска со анкетата за квалитет на аеродромски услуги (ASQ) на ТАВ Македонија за 2017 година за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид

 
136

Информација со Предлог-одлука во врска со можноста за давање на трајно користење на објекти на здружение Планинарски клуб Зелен Брег Кавадарци

 
137

Информација за актуелните состојби и поважни политики на ЕУ во 2017 година

 
138

Информација за реализација на Договорот меѓу Република Македонија и ЕВРОПРАВДА (EUROJUST)

 
139

Информација за можноста за барање за упатување на предметот Љатифи против Република Македонија, А.бр. 19017/16, пресуда на ЕСЧП од 17.05.2018 година до Големиот судски совет на ЕСЧП

 
140

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување

 
141

Предлог - програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2018/2019 година

 
142

Предлог - уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2019 година

 
143

Информација за Ревидиран Оперативен план за активни програми за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, со Ревидиран Оперативен план

 
144

Информација за Акцискиот план за формализирање на неформалната економија во Република Македонија 2018-2020 година, со Акциски план за формализирање на неформалната економија во Република Македонија 2018-2020, Предлог-одлука и Предлог-решение

 
145

Информација за потребните вработувања и финансиски средства за Здравствен дом Скопје

 
146

Информација со акциски план за проектот “Реконструкција на кров на објектот ЈЗУ Завод за нефрологија, Струга“

 
147

Информација за исполнетост на условите на Друштво за трговија и услуги ФАРМАРОЛЛИ ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука

 
148

Предлог - одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Јавното обвинителство на Република Македонија

 
149

Предлог-oдлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука

 
150

Предлог - одлука за исплата на средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година за реализација на активностите од Договорот за мали придонеси потпишан помеѓу Владата на Република Македонија и Фондот за население на Обединетите Нации

 
151

Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

 
152

Предлог - закон за изменување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, по скратена постапка

 
153

Финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2017 година

 
154

Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија во 2017 година

 
155

Годишен извештај за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2017 година

 
156

Барање за давање на автентично толкување на член 15 став (2), а во врска со член 15 став(4) алинеи 3, 4 и 6 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15), поднесено од градоначалникот на Општина Ново Село

 
157

Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.63/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2016)

 
158

Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева Милчова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.66/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2016)

 
159

Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева - Милчова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.65/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 6 и 37 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2015)

 
160

Иницијатива поднесена од адвокат Александра Илиева - Милчова од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.65/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 6 и 37 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2015)

 
161

Понуда од нотар Елена Ристовска од Штип за купопродажба на недвижен имот во Штип со Имотен лист бр.919 и Имотен лист бр.74827 за КО Штип 4 на КП БР.946 викано место/ улица ГРАД

 
162

Известување од извршител Благојче Кипровски од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба (врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување), доставен под И.бр.245/2014

 
163

Прашања и предлози (82)

 
164

Годишен извештај за работата на Агенцијата за филм на Република Македонија за 2017 година

 
165

Тримесечен извештај за работата на М-НАВ А.Д. СКОПЈЕ јануари-март 2018

 
166

Извештај за работењето на ЈП Стрежево Битола, за период од 01.01.2018 г до 31.03.2018 г.

 
167

Информација со Извештај за напредокот во спроведување на Проектот – Регионален портал на трговски регистри на Југоисточна Европа

 
168

Годишен извештај за работа на Државен пазарен инспекторат за 2017 година

 
169

Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец ЈУНИ 2018 година

 
170

Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец ЈУНИ 2018 година

 
171

Информација за напредокот и спроведувањето на Програмата за реформи на единиците на локална самоуправа во областа на животната средина

 
172

Информација за субјектите кои доставуваат податоци и информации до изработувачот на просторниот план, урбанистичкиот план, урбанистичко-планската и урбанистичко-проектна документација и примена на законската обврска истите да ги доставуваат навремено и бесплатно.

 
173

Предлог - закон за изменување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата

 
174

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција

 
175

Предлог - закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП за државни патишта, по скратена постапка

 
176

Извештај за извршувањето на Буџетот на Република Македонија во периодот јануари - јуни 2018 година

 
177

Информација за потребата од усвојување на текстот на Договорот меѓу Црна Гора и Република Македонија за уредување на меѓусебните имотно правни односи

 
178

Информација за склучување Програма за соработка во областа на културата меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Бугарија за периодот 2018 - 2021 година

 
179

Информација во врска со реализацијата на средствата предвидени во буџетот на Министерството за култура за 2018 година, за спомен обележје на Тодор Проески во Крушево