99-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.11.2018 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (105.34 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Текст на Нацртот на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV И XXXVI на Уставот на Република Македонија
2 Информација за потребата од донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид, заради склучување Анекс бр.3 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево - Охрид
3 Предлог на закон за спречување на корупција и судир на интереси